Loading color scheme

Program

Volební program Liberec plus pro komunální volby 2018 v Liberci
5 x PLUS PRO LIBEREC


Přívětivý domov


1. Pro nižší daně z nemovitosti a proti zavádění dalších poplatků
Snížíme daň z nemovitosti na původní úroveň. Nebudeme si vymýšlet žádné nové zbytečné poplatky zatěžující obyvatele, například za rozumné využívání veřejných prostor. Ušetříme na řízení města a provozu jeho organizací. Občané nesmějí doplácet na ekonomické problémy města a jeho zadlužení.

2. Pro přiměřené ceny tepla pro občany
Podporujeme řízenou decentralizaci centrálního zásobování teplem, která přinese lidem, firmám a městu ročně tisícikorunové úspory. Jsme proti tomu, aby město tupě bránilo občanům odpojit se od Teplárny Liberec. Její výroba postupně klesá a snižování produkce přináší růst ceny tepla. Lokální kotelny a zdroje ho přitom dokáží vyrobit až o polovinu levněji. Postup vedení města není správným řešením. Město se nechalo zatlačit po pozice dealera teplárny.

3. Pro prevenci, vyšší bezpečnost a klid v problémových lokalitách
Posílíme rozpočet městské policie a odboru krizového řízení, aby bylo možné zajistit více strážníků v problémových oblastech a zabezpečit odpovídající výstroj a vybavení všech jednotek městských hasičů dle aktuálních potřeb a vývoje dnešní doby. Podpoříme umístění monitorovacích kamer do míst, kde se lidé cítí ohroženi. Přidáme na web města aplikaci „Mapa kriminality města“, která bude informovat, podobně jako v Benešově, o bezpečnostní situaci. Prosadíme omezení petard a dělbuchů v klidových zónách. Důležitější, než šikanování řidičů kvůli drobným přestupkům, je pro nás pořádek a bezpečnost ve městě.

4. Pro živé centrum Liberce
Prosadíme parkování po celou sobotu zdarma, ve všední dny snížíme předražené ceny za parkování v centru, zrušíme místní poplatky za zábor prostranství restauratérům a kavárníkům za zahrádky před jejich podniky. Pro oživení středu Liberce lze udělat mnoho. A hned.

5. Pro kulturní, sportovní a společenské aktivity
Podpoříme sportovní, kulturní i volnočasové iniciativy a aktivity pro děti a mládež. Budeme prosazovat, aby město nezpoplatňovalo využívání veřejných prostranství pro tyto akce. Rozšíříme víceletou finanční podporu z účelových fondů města pro osvědčenou kulturní a sportovní produkci. Jejich pořadatelům tak dáme finanční jistotu a stabilitu. Zjednodušíme žádosti o dotace. Zbytečná byrokracie nesmí brzdit aktivní občany a spolky.


Pořádek ve městě


1. Pro běžné opravy chodníků a ulic
Vylepšíme špatný stav silnic v majetku města. Nebudeme stavět vzdušné zámky a utrácet miliony korun za drahé projekty, dáme přednost běžným věcem, opraveným cestám a chodníkům kolem domů, na sídlištích i v okrajových částech města.

2. Pro větší zapojení Technických služeb města Liberce do oprav komunikací
Prosadíme větší zapojení Technických služeb města Liberce (TSML) do prací pro magistrát. Liberečané jasně vyslovili svůj názor, že si nepřejí privatizaci městské firmy. Je zbytečné na opravy komunikací najímat cizí soukromé subjekty.

3. Pro lepší péči o veřejná prostranství
Zajistíme lepší úklid veřejných prostranství, zapojíme do něj mimo technických služeb více i dlouhodobě nezaměstnané prostřednictvím o.p.s. Komunitní práce Liberec. Liberec je přehlcen reklamou na plotech, zdích, fasádách, soukromé zeleni, po vzoru jiných měst připravíme vyhlášku, která omezí nepovolenou reklamu na jakémkoliv majetku. Estetická tvář Liberce si zaslouží vylepšit.

4. Proti diskriminaci některých čtvrtí města a participativní rozpočet
Nedopustíme, aby se na některé části města zapomínalo při rozvoji, nutných opravách i při obnově městského majetku. Navrhneme participativní rozpočet, v němž bude část financí sloužit ke zvelebení městských částí přímo dle návrhů tamních obyvatel. Využití zdrojů města má být rovnoměrné ve všech čtvrtích.

5. Pro širokou diskuzi o podobě veřejných prostranství
Jsme pro rozsáhlou odbornou i veřejnou diskuzi o podobě proměn libereckých náměstí, parků nebo jiných veřejných míst. Hlas a názor každého Liberečana je pro nás důležitý.


Profesionální správa města


1. Politici ve vedení města musí být i odborníky
Podpoříme ve vedení města jen lidi vzdělané, s  pracovními zkušenostmi a odbornými znalostmi ve svěřeném resortu. I politici zvolení do vedení města, na pozici primátora a jeho náměstků, musí být odborníky v oblasti, kterou chtějí spravovat.

2. Profesionálové do vedení městských firem
Zasadíme se o to, aby ihned skončila praxe, že se do managementu městských společností dostávají lidé bez odborných předpokladů pro výkon těchto funkcí. Udělování výnosných „trafik“ pro zasloužilé stranické funkcionáře musí skončit. Do čela městských firem patří kvalitní lidé, odborné autority, transparentně vybrané v otevřených výběrových řízeních. Jen ti zajistí lepší hospodaření těchto společností.

3. Provoz kvalitního magistrátu lze zlevnit
Zastavíme růst výdajů na administrativu magistrátu. Není možné, aby radnice utrácela miliony korun za externí služby, které mohou vykonávat vlastní zaměstnanci, pokud budou vykazovat dostatečnou odbornost. Pro zaměstnance má být magistrát přívětivým zaměstnavatelem a proto budeme zaměstnance motivovat a připravíme pro ně různé benefity. Všechny poptávané zakázky je třeba zadávat v průhledných výběrových řízeních.

4. Přednost koncepčním a strategickým řešením
Odmítáme nahodilá rozhodnutí, uspokojování zájmů jednotlivců a úzkých skupin. Nejme destruktory. Řídíme se schválenými koncepcemi a strategiemi. Navážeme na projekty a rozhodnutí minulých vedení, která budou prospěšná pro občany města. Jsme připraveni zodpovědně spravovat majetek města.

5. Progresivní snižování zadlužení města
Prosazujeme rozpočtovou kázeň. Zasadíme se o postupné snižování téměř dvoumiliardového dluhu Liberce, a to bez přímého dopadu na kvalitu života jeho obyvatel. Dosavadní praxe, že rozpočet města roste a přitom se neinvestuje, musí skončit.


Podpora sociálně slabých a dětí


1. Pro městské startovací byty
Podpoříme prostřednictvím Městského fondu rozvoje bydlení výstavbu nájemních sociálních a dostupných bytů. Město původní bytový fond rozprodalo a novým bytovým fondem nenabízí dost startovacích nájemních bytů pro mladé nebo slabší příjmové skupiny Liberečanů.

2. Pomůžeme k dotacím z EU
Podpoříme organizace a neziskové subjekty při přípravě projektů podporovaných z evropských zdrojů. Zajistíme jim poradenství, garance, případně finanční pomoc překlenovacím úvěrem.

3. Perspektiva pro mateřské školy a základní školy
Budeme investovat do sanací škol i rozvoje školních hřišť. Chceme úzce spolupracovat se soukromými školkami a školami. Zajistíme rodinám poskytnutí příspěvku na příměstský tábor či lyžařský výcvik. Rodičům, kteří nenajdou místo v městské školce, poskytneme příspěvek na soukromou školku. Je to efektivnější než výstavba nových předražených objektů. Na měnící se počty dětí v mateřinkách a školách nebudeme reagovat se zpožděním.

4. Pro zrušení hazardu a heren
Navrhujeme omezit hazard. Víme, že plošný zákaz provozování hazardu nepřinese konec kasin. Navrhujeme povolení provozování této činnosti pouze na jedné adrese. V městském objektu, který bude možné snadno monitorovat a kontrolovat městskou i státní policií, kde nebude například dovolená hra hráčům pod vlivem alkoholu. Omezený příjem z hazardu by nahradily příjmy z nájemného za pronájem prostor. Podobně fungují herny v civilizovaných západních zemích. Gamblerství představuje vážný sociální problém

5. Program pro handicapované a seniory
Chceme vylepšit život v Liberci znevýhodněným společenským skupinám, podpoříme jejich aktivity a sdružování. Prověříme dopravní dostupnost, vytvoříme pro ně pracovní příležitosti na magistrátu, v městských společnostech a organizacích. Senioři jsou důležitou součástí společnosti. Postaráme se o jejich začlenění do aktivit města, uvítáme jejich zkušeností a nastartujeme mezigenerační dialog. Vybudujeme informační centrum pro seniory, které pomůže a poradí se zajištěním různých služeb. Budeme je chránit před nekalými praktikami a zbytečnými výdaji. Pro seniory starší 70 let zrušíme povinnost platit poplatek za komunální odpad.


Přátelský Liberec


1. Přátelský k vlastním občanům
Podpoříme vznik dalších osadních výborů a pro jejich činnost vytvoříme materiální i finanční podmínky. Ty se stanou respektovaným poradním orgánem města. Zajímají nás vaše názory. Širokou diskusí s občany, prostřednictvím anket a veřejných besed ověříme rozhodnutí, která budou měnit charakter, podobu a chod města. Budeme transparentní a město a jeho úřad otevřeme ještě více lidem.

2. Pro zvýšení atraktivity
Posílíme dosud málo využitý turistický potenciál Liberce. Sdíleným marketingem městských organizací i soukromých subjektů oživíme cestovní ruch. Město má unikátní atrakce a cíle, bude přívětivé a vyhledávané návštěvníky z tuzemska i zahraničí.

3. Podnikatelé posílí z podpory cestovního ruchu
Zaměříme se na propagaci Liberce v internetovém prostředí a sociálních sítí, využijeme podpory zdrojů z EU. Zpracujeme jednotnou strategii cestovního ruchu s cílem zvýšit počet návštěvníků města. Turisty budeme motivovat k opakovaným návštěvám. Oživíme tím Liberec a podpoříme místní podnikatele.

4. Podpoříme propagaci města
Budeme marketingově i finančně podporovat městské i soukromé subjekty, které město příkladně reprezentují a propagují v Česku i cizině. Pomohou nám přilákat do Liberce nové návštěvníky.

5. Pro příspěvkové organizace
Budeme podporovat ZOO, botanickou zahradu, Divadlo F. X. Šaldy a další stejně důležité subjekty. Přes současné zadlužení města a rozpočtové problémy, jsme pro zachování všech příspěvkových organizací, které napomáhají dobrému jménu našeho města a přispívají k rozvoji cestovnímu ruchu.