Loading color scheme

Bc. Zdeněk Bartoň

příslušník Policie ČR, 52 let, vystudoval TU Liberec, v letech 1985-1989 voják z povolání, od roku 1991 příslušník Policie ČR, v současné době zařazen na službě kriminální policie a vyšetřování v Liberci

V rámci náročné práce policisty chráním a pomáhám občanům Liberce, kdy úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, jejich práva a svobody, veřejný pořádek, a předcházet trestné činnosti. Zajímám se o bezpečnostní situaci nejen v Liberci, ale i v celé ČR. Jsem v kontaktu s poslanci Parlamentu ČR, kteří se zajímají o bezpečnost. Ve svém volném čase se věnuji sportu, vycházkám v přírodě.

Mezi priority, kterým se chci věnovat, je bezpečnost občanů v centru města, ale i okolních městských částech. Podpora složek integrovaného záchranného systému, prosazování zákonnosti.  Hlavní prioritou je ale transparentnost, profesionalita, odpovědnost.