Loading color scheme

Mgr. Martina Rosenbergová

Věk: 52 let
Vzdělání: Metropolitní univerzita Praha, obor politologie | Technická univerzita Liberec, obor sociální pracovník
Povolání: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (MMJ)
Politické zkušenosti: 2011-2014 - primátorka města Liberce | 2014 - 2018 - zastupitelka města Liberec

Martina Rosenbergová se v Liberci narodila. Ve městě pod Ještědem prožila celý svůj život, vychovala zde své dvě dcery a těší se, že tu jednou stráví i klidné stáří. I proto si z celého srdce přeje, aby byl Liberec vlídným a fungujícím místem pro bydlení, kde se každému bude spokojeně žít.

Chce k tomu také sama aktivně přispívat, a proto se už před lety zapojila do činnosti veřejné správy. V období od roku 2011 do 2014 měla tu čest stát jako primátorka ve vedení města. Přestože se jednalo o velmi těžké období, podařilo se tehdy mnoho pozitivních věcí. Povedlo se stabilizovat městské finance, postupně kleslo zadlužení Liberce, a to i přes ekonomickou krizi. Rozpracované evropské projekty dospěly ke zdárnému naplnění. Radnice byla otevřenou a transparentní institucí.

I proto Martinu Rosenbergovou mrzí, že v posledních čtyřech letech, kde zastává funkci opoziční zastupitelky, město stagnuje. Hádky ve vedení magistrátu ochromují správu a dělají Liberci špatnou vizitku. Spolu s dalšími přáteli a lidmi, kteří se na libereckém politickém dění dlouhodobě aktivně podílejí, chce nyní znovu nabídnout své služby. Aktivně hodlá přispět k nápravě úpadku města, které sice má nadprůměrné příjmy, ale bohužel to není nikde vidět.

„Prioritou je pro mne snížení daně z nemovitostí ve čtvrtích, kde město zatím nedokázalo zajistit potřebnou kvalitu života. Seniorům navrhujeme ulevit z poplatku za odpady. Myslíme i na mladé rodiny, kterým chceme přispět na volnočasové aktivity dětí. Považuje za normální, aby se peníze od lidí vracely zase zpět k občanům. Život je někdy složitý, ale společně to ale vše zvládneme.“