Loading color scheme

Mgr. Martina Rosenbergová

Věk: 52 let
Vzdělání: Metropolitní univerzita Praha, obor politologie | Technická univerzita Liberec, obor sociální pracovník
Povolání: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (MMJ)
Politické zkušenosti: 2011-2014 - primátorka města Liberce | 2014 - 2018 - zastupitelka města Liberec

Číst více

Ing. Mgr. Petr Černý

Věk: 44 let, ženatý, dvě děti
Vzdělání: Střední ekonomická škola v Liberci, obor Všeobecná ekonomika | VŠKV, studijní program právní specializace, obor právo v podnikání | Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, studijní program politologie a politika v mezinárodních vztazích, obor public relations a mediální komunikace | Vysoká škola finanční a správní, studijní program Ekonomika a finance, obor marketingová komunikace
Povolání: předseda a ředitel Stavebního bytového družstva Sever
Politické zkušenosti: 2006-2010 člen politické strany SNK-ED | 2010-2014 zastupitel města Liberec, předseda finančního výboru zastupitelstva, člen kontrolního výboru zastupitelstva | 2011-2014 člen Rady města Liberec | 2011 Věci Veřejné, ve stejném roce zakládá politickou stranu Nový směr, dodnes je jejím předsedou

Číst více

Jan Čmuchálek

Věk: 42 let
Vzdělání: vyučen truhlář pro výrobu nábytku
Povolání: hasič HZS SŽDC
Politické zkušenosti: 2014 - 2018 zastupitel města Liberec (nezávislý)

Číst více

Mgr. Zora Machartová

ředitelka spolku TULIPAN, zastupitelka města, členka finančního výboru a předsedkyně humanitní komise

Číst více

Bc. Zdeněk Bartoň

příslušník Policie ČR, 52 let, vystudoval TU Liberec, v letech 1985-1989 voják z povolání, od roku 1991 příslušník Policie ČR, v současné době zařazen na službě kriminální policie a vyšetřování v Liberci

Číst více

Tomáš Hnízdil

živnostník, revizní technik, místopředseda Čs. Obce legionářské – Jednoty LK

Číst více

František Gruber

62 let, ředitel Bezpečnostní služby, v minulosti podnikatel v oboru gastronomie a odborný pracovník v odborné výchově studentů střední gastronomické školy, není a nebyl  členem žádné politické strany, celý život žije v Liberci, vášnivý rybář, děda tří vnoučat a majitel rozmazlené Čivavy Bertíka

Číst více

Ing. Vratislav Šedivý

OSVČ, specialista územního plánování

Číst více

Mgr. Jan Mandl DiS

39 let. Hasičský záchranný sbor LK, metodik vyšetřování požáru pro LK. Extérní výuka na Střední průmyslové škole. Ženatý, dvě dcery. Aktivně sport - lyže, hokej, kolo. Dárce krve.

Číst více

Michal Bezucha

bytový manažer, florbalový rozhodčí a hráč

Číst více

Ing. Přemek Škoda

technik, člen celostátního výboru Českého svazu orientačních sportů, místopředseda představenstva SBD Sever

Číst více