Loading color scheme

Voda je opět pod kontrolou měst a obcí

Ve víru předvolebních kampaní tak trochu zaniklo konečné podepsání smluv mezi SVS (Severočeská vodárenská společnost) a Veolií ČR a.s. Tímto podpisem se od 1. ledna 2019 stane SVS stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK (Severočeské vodovody a kanalizace), což znamená, že voda a s ní spojené provozování se vrátí pod plnou kontrolu měst a obcí. Akcionáři SVS jsou totiž 458 měst a obcí severních Čech a od ledna 2019 získají nad výběrem vodného a stočného stoprocentní kontrolu. Budou si moci transparentně rozhodnout, kolik financí vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby.Generální ředitel SVS B. Špičák slíbil, že obyvatele žádné změny nepocítí a hlavně, že veškeré změny proběhnou bez navýšení cen vodného a stočného.

Abychom si jeho slib mohli za čas zkontrolovat, uvádíme cenu vody pro rok 2018.

Cena V+S pro rok 2018                           cena bez DPH (Kč/m3)                      cena vč 15% DPH (Kč/m3)

voda pitná (vodné)                                      43,46                                                   49,98

voda odkanalizovaná (stočné)                     42,34                                                   48,69

Celkem cena vody                                      85,80                                                   98,67