Loading color scheme

Obědy zdarma pro děti na základních školách, prosazuje Liberec Plus

Obědy zdarma pro téměř 10 tisíc dětí, které v Liberci chodí do základních škol. To je jedna z priorit politického uskupení Liberec Plus, které se v těchto komunálních volbách uchází o hlasy voličů.
„Boj se sociální nerovností musí začínat u dětí. Právě stravování na základních školách je potom velkým problémem, se kterým se potýkáme nejen v Liberci, ale v celé České republice. Proto usilujeme o hrazení obědů pro všechny děti na základních školách v Liberci z městského rozpočtu,“ říká Martina Rosenbergová, lídr kandidátky Liberec Plus. Jak dodává, není podle ní bez zajímavosti, že podobné řešení mají již nyní některé evropské státy, zvažuje jej například také Slovenská republika. A jako jednu z priorit si tuto oblast vybrala i Evropská unie.
I v současné české společnosti je nemálo rodin, pro které je pravidelná úhrada stravného na školách problémem. Děti potom zůstávají o hladu. Vzniká tím pro ně nejen fyzická zátěž, ale také psychická, když se těžko vyrovnávají s tím, že právě ony nemají tolik štěstí, aby jejich rodiče mohly obědy zaplatit. „Rozdělení dětí na ty, které na oběd mají, a které ne, je nezřídka také původcem šikany a ostrakizace dětí z kolektivu,“ varuje Rosenbergová. Proto také usiluje o to, aby k stravě na školách měly děti rovný přístup, a nebylo rozlišováno na ty, kdo jej dostávají v rámci sociální podpory.
„Město Liberec má dostatek volných finančních prostředků. Zatím je ve velké míře doslova projídá na neustále rostoucím úřednickém aparátu a nesmyslných projektech, které především naplňují ega několika vybraných politiků. Když budeme mít méně úředníků, efektivnější magistrát a méně nesmyslných sebepropagačních projektů politiků, budeme mít dostatek peněz na to, abychom nasytili naše děti,“ upozorňuje Rosenbergová. Navíc, jak dodává, ve střednědobém horizontu bude znamenat takový krok méně sociálně patologického chování ve společnosti dětí, které fakticky přinese úspory školám, městu a pomůže společnosti jako takové. Na podporu bezplatného stravování ve školách navíc vypisuje dotační programy také Evropská unie a je tak možné z nich čerpat.
„Samozřejmě to není samospasitelný nápad a nepomůže vyřešit všechny problémy, které děti mají. Ale může ulehčit cestu do školy desítkám dětí, které každý den odchází z domova s vědomím, že se ve škole nenají, a ještě se stanou terčem posměšků a útoků,“ uzavírá Rosenbergová.

 Jaké jsou argumenty pro obědy na základních školách zdarma?

ZAČLENĚNÍ DO KOLEKTIVU
Obědy ve školní jídelně napomáhají k začlenění dítěte do kolektivu vrstevníků. Dítě, které nechodí do školní jídelny spolu s ostatními, může být spolužáky nahlíženo jako „jiné“ a i ono samo se cítí z kolektivu v určitém směru vyčleněno.


POZITIVNÍ VLIV NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A PROSPĚCH
Dětem, které nově obědvají se svými spolužáky ve školních jídelnách, zlepší školní docházka a soustředěnost ve výuce a tedy i prospěch. I pobyt ve školní družině a následné zapojení se do kroužků a zájmových aktivit přispívá k vyžití se a k socializaci dětí.

VÝŽIVA A ZDRAVÍ
Správná a vyvážená strava je důležitá v jakémkoli dětském věku. Dodává dětem živiny a energii, ovlivňuje jejich zdraví a je prevencí výskytu mnoha onemocnění. V období školní docházky dochází
k upevňování stravovacích návyků, proto je velmi důležitá pestrost a pravidelnost stravy. Vyvážené školní obědy jsou klíčové pro podvyživené i obézní žáky.