Loading color scheme

Jak řešit problémy s odpady?

Jedním z řešení jsou například podzemní kontejnery. Vypadají, že se do nich nic moc nevejde, ale ve skutečnosti pojmou až 4-5x více odpadků než běžná popelnice. V Jablonci existují již tři stanoviště, u nás v Liberci zatím jedno, na Sokolovském náměstí. To se nám podařilo vybudovat v minulém volebním období v roce 2014 s pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního programu Životní prostředí, ve výši 90 procent celkových výdajů na projekt, tj. 1 021 820,- Kč. S vizí, že se podzemní kontejnery budou budovat i v jiných částech města, zejména v centru a na sídlištích. Současné vedení města v tom však nepokračovalo. Určitě je to škoda.


Další možností jsou moderní technologie, patřící do tzv. Smart city. Systém chytrého odpadového hospodářství zahrnuje monitoring zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad. Lidé mohou na webu města sledovat, kde jsou nejbližší kontejnery umístěny, jaká je jejich aktuální zaplněnost a kdy je plánován další svoz. Pro úklidovou firmu je to vodítko pro optimalizaci svozů odpadu a počtu kontejnerů na jednotlivých místech, jejich doplnění. Smyslem projektu je optimalizovat svozové trasy a počty kontejnerů na jednotlivých místech ve městě, nárůst podílu tříděného odpadu a uklizenější místa okolo kontejnerů po optimalizaci svozových tras. Služba funguje na jednoduchém principu. Každý kontejner pro tříděný odpad je opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim), nebo speciální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru, prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci.
Nezbytná je samozřejmě motivace občanů, i když by se mohlo zdát, že je samozřejmé, že všichni chceme žít v čistém a příjemném prostředí, mnoho našich spoluobčanů se tak bohužel nechová. Některé obce nastavily systém, který umožňují domácnostem uspořit výdaje z rozpočtu tím, že se účastní různých slevových programů (slevy z místního poplatku v případě třídění využitelných složek komunálního odpadu – pytle vybavené čárovými kódy jako identifikátory domácností). Obce s těmito programy uvádí nižší produkci směsného komunálního odpadu i vyšší výtěžnost tříděného sběru.

Mgr. Martina Rosenbergová