Loading color scheme

Sportem ku zdraví, pokud je ovšem kde sportovat

Sportovních areálů v samotném centru Liberce není mnoho, a není tedy divu, že ten ve Svojsíkově ulici byl veřejností i školami hojně využíván. Sportovně založená veřejnost zde mohla využívat atletickou dráhu, dvě asfaltová hřiště pro nohejbal a basketbal, hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, hřiště na plážový volejbal a výcvikový horolezecký trenažér.

A areál využíván opravdu byl. Nakonec návštěvnost 15 až 20 tisíc osob za rok mluví jasně.

Areál vznikl v roce 2000 a byl vybudován na náklady města Liberec. Jelikož byl postaven na pozemcích státu, spravuje jej Armáda ČR. Ta prostřednictvím své agentury uzavírala s městem dlouhodobé smlouvy, ta poslední byla na osm let. Dne 1. dubna letošního roku sjednaná doba uplynula, město zaspalo a na vratech areálu se objevila tabulka s oznámením o uzavření areálu pro veřejnost. A bohužel to nebyl apríl.

Jako zastupitele jsme se začali ihned zajímat, zda zůstane areál veřejnosti přístupný. Dotazem na Armádu jsme zjistili, že některé školy a instituce si již uzavřely smlouvu samy, a úhrady by si tak musely hradit ze svých, již tak napnutých rozpočtů. Proto jsme interpelovali s našimi zjištěními i vedení města na jednání zastupitelstva. Náš propočet stanovil nutný příspěvek na zpřístupnění areálu částku cca 280 tisíc Kč. Primátor města nám sdělil, že se celou věcí zabývá, že si již nechal zadat potřebné analýzy a přislíbil, že podpora poskytnuta bude. Přestože letos je neobvykle krásné počasí a na nástěnném kalendáři už máme list otočený pár dnů na červen, doufáme, že současný stav lze co nejrychleji napravit tak, aby areál ležící v samém středu města opět mohl sloužit těm, kteří ho tak rádi využívají.

Jan Čmuchálek