Loading color scheme

Přes skvělé příjmy město nesplácí dluhy, neinvestuje, a vše „projídá“

Červnové zastupitelstvo města Liberce projednávalo i materiál k Závěrečnému účtu města za rok 2017. Ten poskytuje podrobné informace o správě a rozvoji města, které nelze ani zpochybnit, ani zmanipulovat tak, jak by se to mohlo před volbami hodit. A to ani samotnými náměstky, kteří si údaje o rozvoji města velmi často přikrášlují ku prospěchu svému. Občané se ze Závěrečného účtu mohou dozvědět, jaké příjmy město získává, jaké náklady vynakládá, jaká je zadluženost, jaké investice byly provedeny, jaké a v jaké výši jsou vybírány daně a poplatky.

Ačkoli se příjmy města Liberce v posledních letech výrazně navyšují, je to jediná dobrá zpráva, kterou lze z grafu vyčíst. Co na tom, že se vybere více peněz, především na daních, když ti, kdo je platí, to na rozvoji a údržbě města nevidí. Město doslova stagnuje, investiční akce zásadně nedosahují ani množství v době krize a po krizi, kdy bylo o tolik méně na příjmech. Problémy má Liberec také v oblasti čerpání dotací – přičemž uspokojit se nelze ani tvrzením o tom, kolik projektů je již připraveno.

Problémem je, že navýšené příjmy se vynakládají fakticky nikoli na rozvoj města, ale na jeho řízení, na úředníky a mnoho zbytečných projektů, které by měly financování hledat zcela jinde, než v penězích daňových poplatníků. Je to navíc přímý odraz současného vedení města, které pro samé hádky nedokáže řádně spravovat město.

Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, nezávislí zastupitelé města