Loading color scheme

Ještě na skok k teplu

Již jsme si jako opozice zvykli na skutečnost, že pokud udělá současné vedení města chybu, začne opakovat jako mantru tvrzení, že ti před ním nic nedělali, nebo že město spalo a nerozvíjelo se. Pokud opět tuto formulaci z úst kohokoliv z vedení města uslyšíte, zbystřete. Znamená to totiž, že opět skrývá svá vlastní pochybení, nerozhodnost a nečinnost.

Jako primátorka města v letech 2011 až 2014 jsem měla pracovitý tým, jenž se rozhodně za hloupé fráze a pomluvy druhých schovávat nemusel. Rezolutně proto odmítám tvrzení nynějších pánů radních, že předešlé vlády města nedělaly ve vztazích s Teplárnou vůbec nic.

Na úvod mi dovolte připomenout fakta. Město Liberec je menšinovým akcionářem společnosti Teplárna Liberec a.s. Tím většinovým je MVV Energie CZ, jež vlastní 70 %. Mimo akcií je město rovněž vlastníkem části rozvodů tepla, z nichž každoročně inkasovalo oprávněné nájemné. V roce 2011 zřídilo vedení města jako svůj poradní organ pracovní skupinu „TEPLO“, z důvodu efektivní ochrany zájmů města a jeho občanů v oblasti zásobování tepelnou energií. Prvním krokem bylo svolání semináře, na kterém byl ze strany majoritního akcionáře i Teplárny poprvé představen projekt „Revitalizace centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) pro statutární město Liberec“. Spočíval ve výstavbě tří kogeneračních jednotek, a to v lokalitách Františkov, Pavlovice-Ruprechtice a Vratislavice. Při Teplárnou plánované výstavbě tří kogeneračních jednotek by se jeden gigajoule zlevnil o 32 korun, tedy o zhruba čtyři procenta.  Pracovní skupina doporučila radě města přijmout Deklaraci a Memorandum, ve kterých město vyjádřilo podporu snaze o modernizaci systému CZT právě vybudováním těchto kogeneračních jednotek, s pozitivním dopadem na cenu tepla. Podpora byla deklarována pouze za podmínky, že nebude docházet k dalšímu zvyšování ceny. Teplárna nakonec postavila jen jednu kogenerační jednotku, a to na sídlišti ve Františkově. Tato kotelna, včetně rekonstrukce horkovodních rozvodů přišla Teplárnu na 90 milionů Kč, téměř třetinu získala z dotace. Projekt přinesl očekávané zkrácení parních rozvodů a snížení ztrát téměř o třetinu. A jako bonus bylo Teplárnou revitalizováno nedaleké dětské hřiště. Psal se duben 2013. Následné vybudování ostatních kogeneračních jednotek však začal majoritní vlastník Teplárny podmiňovat uzavřením akcionářské smlouvy. Značně nevýhodné pro město. Teplárna v ní požadovala maximální ochranu CZT ze strany města, tzn. nikdo se neodpojí, každý nový se připojí a město bude aktivně žalovat ty, kteří se budou chtít odpojit. Požadovala také akceptaci cenotvorby formou dvousložkové ceny tepla. A to vše mělo být uzavřeno na 20 let. Na to město přistoupit rozhodně nemohlo a nechtělo. Jednání tak uvázla na mrtvém bodě. Radní města, Ing. Mgr. Petr Černý potom navrhl radě zrušit usnesení, které brání odpojování od CZT a navrhl zahájit kroky k řízenému rozpadu systému centrálního zásobování teplem v Liberci (usn.591/2008). Rada tento návrh přerušila do doby získání dalších potřebných informací. V lednu 2014 byla Ing. Mgr. Petrem Černým zpracována závěrečná zpráva pracovní skupiny, ve které opětovně navrhl zrušit již zmíněné usnesení, a dále obsahovala návrhy, jak postupovat s decentralizací. Tuto zprávu před komunálními volbami v roce 2014 rozeslal všem kandidujícím stranám jako podklad pro další jednání. Vstřícné gesto.

Současné vedení města i přes protesty opozice, si svou těsnou většinou schválilo vložení městského majetku v pořizovací hodnotě cca 80 milionů Kč do Teplárny a zároveň si schválilo tzv. projekt GreenNet, jehož autorem je MVV. Za to Teplárna slíbila svým zákazníkům slevu na odebraném teple ve výši 14,5 % při podpisu smluv na dobu 5 let. Vzhledem k poklesu ceny zemního plynu o více než 40% by ale ke snížení ceny tepla muselo dojít tak či tak. Následně byla současným vedením města podepsána Smlouva o spolupráci, ve které město potvrdilo vklad majetku a přistoupilo na sankce, pokud tak neučiní. A současný stav? Vedení města prohlédlo, pochopilo nevýhodnost svých kroků a plnit své závazky odmítá. Teplárna se brání žalobou. Jaký bude výsledek sporu, je těžké předvídat. Ale jako konstruktivní opozice přeji městu, aby z něj vyšlo co nejlépe.

Mgr. Martina Rosenbergová, ve spolupráci s Ing. Mgr. Petrem Černým.