Loading color scheme

Voda je opět pod kontrolou měst a obcí

Ve víru předvolebních kampaní tak trochu zaniklo konečné podepsání smluv mezi SVS (Severočeská vodárenská společnost) a Veolií ČR a.s. Tímto podpisem se od 1. ledna 2019 stane SVS stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK (Severočeské vodovody a kanalizace), což znamená, že voda a s ní spojené provozování se vrátí pod plnou kontrolu měst a obcí. Akcionáři SVS jsou totiž 458 měst a obcí severních Čech a od ledna 2019 získají nad výběrem vodného a stočného stoprocentní kontrolu. Budou si moci transparentně rozhodnout, kolik financí vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby.Generální ředitel SVS B. Špičák slíbil, že obyvatele žádné změny nepocítí a hlavně, že veškeré změny proběhnou bez navýšení cen vodného a stočného.

Abychom si jeho slib mohli za čas zkontrolovat, uvádíme cenu vody pro rok 2018.

Cena V+S pro rok 2018                           cena bez DPH (Kč/m3)                      cena vč 15% DPH (Kč/m3)

voda pitná (vodné)                                      43,46                                                   49,98

voda odkanalizovaná (stočné)                     42,34                                                   48,69

Celkem cena vody                                      85,80                                                   98,67

 

Poděkování

Vážení voliči a příznivci.

Děkujeme Vám všem za podporu. Tentokrát to nevyšlo, ale jsme nový subjekt a jsme teprve na startu. Vážíme si každého jednoho hlasu, který jsme dostali, a příště budeme bojovat o to více. DĚKUJEME ❤️❤️❤️

 

Sdružení Liberec Plus+ je černým koněm nadcházejících voleb

Politologové, sledující situaci před volbami v Liberci se shodují, že černým koněm nadcházejících komunálních voleb může být sdružení Liberec Plus+, v jejímž čele stojí bývalá primátorka města z let 2011–2014 Martina Rosenbergová.
„Nárůst našich volebních preferencí přišel v okamžiku, kdy lidé dostali volební lístky do schránky a zjistili, že naše sdružení postavilo kandidátku zkušených a známých osobností. Kladné ohlasy máme také z naší každodenní kontaktní kampaně, lidé jsou na nás milí a vyjadřují nám svou podporu“, říká jednička kandidátky Martina Rosenbergová.

Číst více

Obědy zdarma pro děti na základních školách, prosazuje Liberec Plus

Obědy zdarma pro téměř 10 tisíc dětí, které v Liberci chodí do základních škol. To je jedna z priorit politického uskupení Liberec Plus, které se v těchto komunálních volbách uchází o hlasy voličů.
„Boj se sociální nerovností musí začínat u dětí. Právě stravování na základních školách je potom velkým problémem, se kterým se potýkáme nejen v Liberci, ale v celé České republice. Proto usilujeme o hrazení obědů pro všechny děti na základních školách v Liberci z městského rozpočtu,“ říká Martina Rosenbergová, lídr kandidátky Liberec Plus. Jak dodává, není podle ní bez zajímavosti, že podobné řešení mají již nyní některé evropské státy, zvažuje jej například také Slovenská republika. A jako jednu z priorit si tuto oblast vybrala i Evropská unie.
I v současné české společnosti je nemálo rodin, pro které je pravidelná úhrada stravného na školách problémem. Děti potom zůstávají o hladu. Vzniká tím pro ně nejen fyzická zátěž, ale také psychická, když se těžko vyrovnávají s tím, že právě ony nemají tolik štěstí, aby jejich rodiče mohly obědy zaplatit. „Rozdělení dětí na ty, které na oběd mají, a které ne, je nezřídka také původcem šikany a ostrakizace dětí z kolektivu,“ varuje Rosenbergová. Proto také usiluje o to, aby k stravě na školách měly děti rovný přístup, a nebylo rozlišováno na ty, kdo jej dostávají v rámci sociální podpory.
„Město Liberec má dostatek volných finančních prostředků. Zatím je ve velké míře doslova projídá na neustále rostoucím úřednickém aparátu a nesmyslných projektech, které především naplňují ega několika vybraných politiků. Když budeme mít méně úředníků, efektivnější magistrát a méně nesmyslných sebepropagačních projektů politiků, budeme mít dostatek peněz na to, abychom nasytili naše děti,“ upozorňuje Rosenbergová. Navíc, jak dodává, ve střednědobém horizontu bude znamenat takový krok méně sociálně patologického chování ve společnosti dětí, které fakticky přinese úspory školám, městu a pomůže společnosti jako takové. Na podporu bezplatného stravování ve školách navíc vypisuje dotační programy také Evropská unie a je tak možné z nich čerpat.
„Samozřejmě to není samospasitelný nápad a nepomůže vyřešit všechny problémy, které děti mají. Ale může ulehčit cestu do školy desítkám dětí, které každý den odchází z domova s vědomím, že se ve škole nenají, a ještě se stanou terčem posměšků a útoků,“ uzavírá Rosenbergová.

 Jaké jsou argumenty pro obědy na základních školách zdarma?

ZAČLENĚNÍ DO KOLEKTIVU
Obědy ve školní jídelně napomáhají k začlenění dítěte do kolektivu vrstevníků. Dítě, které nechodí do školní jídelny spolu s ostatními, může být spolužáky nahlíženo jako „jiné“ a i ono samo se cítí z kolektivu v určitém směru vyčleněno.


POZITIVNÍ VLIV NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A PROSPĚCH
Dětem, které nově obědvají se svými spolužáky ve školních jídelnách, zlepší školní docházka a soustředěnost ve výuce a tedy i prospěch. I pobyt ve školní družině a následné zapojení se do kroužků a zájmových aktivit přispívá k vyžití se a k socializaci dětí.

VÝŽIVA A ZDRAVÍ
Správná a vyvážená strava je důležitá v jakémkoli dětském věku. Dodává dětem živiny a energii, ovlivňuje jejich zdraví a je prevencí výskytu mnoha onemocnění. V období školní docházky dochází
k upevňování stravovacích návyků, proto je velmi důležitá pestrost a pravidelnost stravy. Vyvážené školní obědy jsou klíčové pro podvyživené i obézní žáky.

Trochu smutné povídání

Osamělost je smutným fenoménem dnešní doby. Tak významným, že v Británii zřídili dokonce ministryni pro osamělost, a to na základě alarmující studie, která v minulých týdnech šokovala nejen odbornou veřejnost. Jen ve Spojených státech amerických trpí údajně „chronickou osamělostí“ podle této práce přibližně 42 milionů dospělých ve věku nad 45 let. Autoři studie tvrdí, že takto rozsáhlá epidemie samoty je zásadní hrozbou pro zdraví celé společnosti. A podle lékařů samota podle všeho zabíjí víc lidí než například taková obezita či kouření. 

Číst více

Budoucnost separovaného odpadu v Liberci?

Nepořádek kolem podzemních kontejnerů nás zaujal natolik, že jsme požádali odbor ekologie a životního prostředí o informace ke smlouvě se svozovou firmou, která má vývoz na starosti a harmonogram svozu. Odpověď odboru uvádíme celou a beze textových úprav.

Podzemní kontejnery na Sokolovském náměstí jsou fakturovány jako svoz separačních nádob 1100 litrů, a každý vývoz jedné komodity je fakturován jako vývoz 3 nádob, aby souhlasil objem. Tento postup je zvolen proto, že vývoz podzemních kontejnerů není veden ve smlouvě „Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec“ uzavřené v roce 2009 se společností FCC Liberec s.r.o. a prozatímně tak bylo s touto společností v roce 2014 domluveno, že fakturace bude probíhat tímto způsobem, který je pro MML cenově výhodnější. Ve skutečnosti výsypy hydraulickou rukou jsou nákladově vyšší, což by se projevilo i ve výši fakturace pro město a to řádově o 20%. Nutno uvést, že se jedná o přechodové období, neboť v současné době se plánuje stavba dalších podzemních kontejnerů. Smlouvu Vám tedy samozřejmě mohu zaslat, ale svoz podzemních kontejnerů v ní není upraven.

Číst více

Jak řešit problémy s odpady?

Jedním z řešení jsou například podzemní kontejnery. Vypadají, že se do nich nic moc nevejde, ale ve skutečnosti pojmou až 4-5x více odpadků než běžná popelnice. V Jablonci existují již tři stanoviště, u nás v Liberci zatím jedno, na Sokolovském náměstí. To se nám podařilo vybudovat v minulém volebním období v roce 2014 s pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního programu Životní prostředí, ve výši 90 procent celkových výdajů na projekt, tj. 1 021 820,- Kč. S vizí, že se podzemní kontejnery budou budovat i v jiných částech města, zejména v centru a na sídlištích. Současné vedení města v tom však nepokračovalo. Určitě je to škoda.

Číst více

Exprimátorka Rosenbergová povede k volbám sdružení Liberec plus

Martina Rosenbergová, primátorka Liberce v letech 2011–2014, se stala pro říjnové komunální volby lídrem sdružení Liberec plus. To vzniklo spojením regionální liberecké politické strany Nový směr (NOS) a nezávislých osobností. „Našimi pěti prioritami je vytvořit z Liberce přívětivý domov pro jeho občany, zlepšit pořádek ve městě, podporovat sociálně slabé, profesionální spravovat město a zajistit zde přátelské prostředí pro život,“ shrnuje současná opoziční zastupitelka, která v současné době vede odbor sociálních věcí a zdravotnictví na jabloneckém magistrátu.

Číst více

Schválení projektu Greenet je špatnou zprávou pro všechny odběratele liberecké teplárny

DÍKY ROZHODNUTÍ VEDENÍ MĚSTA BUDE OBTÍŽNÉ SE OD TEPLÁRNY ODPOJIT – ZASTUPITELÉ MĚSTA BLOKUJÍ LIDEM V BYTOVÝCH DOMECH PŘÍSTUP K LEVNÉMU TEPLU Z LOKÁLNÍCH ZDROJŮ

V minulých dvou měsících proběhla místním tiskem zpráva o tom, že liberečtí zastupitelé nejtěsnější většinou 20 hlasů z 39 schválili realizaci první části projektu Greenet. Jde o postupnou modernizaci současné zastaralé parovodní sítě centrálního zásobování teplem z liberecké teplárny. Její první částí má být rekonstrukce centrální části topné soustavy do Pavlovic. Investice přesáhne 320 milionů korun, akce má být dotována 70 mil. Kč. Vedení města se chlubí zásluhou za snížení ceny tepla na současných 650,-Kč/GJ s tím, že výhledově by se cena snížila o další stokorunu na 1 GJ. Zdánlivě dobrá zpráva má ale několik ALE.

Číst více

Opravdu je Liberec město sportu?

Ke dni 30. června letošního roku musí mít každý kraj a každá obec zpracovaný „Plán rozvoje sportu“ pro své území. Tato povinnost vznikla na základě novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Samotná novela je pouhým torzem původního úmyslu zákonodárců, ale i přesto v ní shledávají, zvláště samotní sportovci, určitý kompromis.

Číst více